Vi dömer efter de Fyra F:n på utställningarna. De är framtagna av www.blandis.se och vi använder dom med deras tillstånd. Här följer er förklaring av dom!

FRIMODIGHET

Domaren ska få ta/känna igenom hunden (obligatoriskt)

Hälsa villigt och kontrollerat på domaren

Små hundar bör kunna stå på ett bord och hanteras

Sunt beteende, naturlig försiktighet är ok

 

FRISKHET

Hull (obligatorisk)

Tandstatus

Klor

Päls

 

FÖLJSAMHET'

Glatt samarbete (obligatoriskt)

Fokus

Uppmärksamhet

Ögonkontakt

 

FORM

Röra sig friskt (obligatoriskt)

Inga synliga skador, hälta m.m.

Muskulatur

Allmäntillstånd