Klass 1   MINIOR               4 månader t.o.m. 5 månader

Klass 2   VALP                     6 månader t.o.m. 8 månader

Klass 3   JUNIOR               9 månader t.o.m. 14 månader

Klass 4   UNGHUND 1         15 månader t.o.m. 23 månader

Klass 5   UNGHUND 2         2 år t.o.m. 3 år

Klass 6   ÖPPEN                  4 år t.o.m. 6 år

Klass 7   SENIOR               7 år t.o.m. 10 år

Klass 8   VETERAN             11 år och äldre