Ordförande
Rebecca Andersson

Sekreterare

Mi Hansson 


Kassör
Mats Andersson